Anerkjennelse gir engasjement og arbeidsglede!

Anerkjennelse i jobbhverdagen er viktig for folks arbeidsglede og også bedriftens resultat. Vi vet at å uttrykke hva du setter pris på ved kollegaenes handlinger skaper mange positive ringvirkninger.

Kudos kommer fra gresk og betyr berømmelse eller anerkjennelse på grunn av en handling eller noe man har oppnådd. PlusCulture mener at det å gi kudos er med å skape engasjement og bidrar til at folk både skaper bedre resultater og trives bedre på jobb.

 

Det er viktig for oss å bli anerkjent og lyttet til

I vår spørreundersøkelse*) om anerkjennelse i februar 2019 spurte vi: Hva er mest motiverende for deg? Her svarte hele 79% at det viktigste for motivasjon er at mine meninger blir lyttet til og verdsatt. Å føle tilhørighet med kollegaer var nest viktigst med 54%.

Hele 73% svarte at det er viktig å bli anerkjent på jobben. Ingen svarte at det ikke er viktig.

Det er avvik mellom hvor mye man selv anerkjenner og hvor mye man blir anerkjent.

  • Respondentene hevder at de selv er flinke til å anerkjenne kollegaene sine. Over 70% svarte de anerkjenner sine kollegaer i hverdagen.
  • Kun litt over halvparten sier de blir anerkjent på jobb.

 

Å få anerkjennelse på jobben gir “godfølelsen”

I vår spørreundersøkelse vi spurte også: Hvilken følelse gir det deg å bli anerkjent på jobben? Den overveldende positive responsen viste at en rekke positive følelser ble vekket:

  • Glede og stolthet
  • Engasjement
  • Energi
  • Inspirasjon
  • Samhørighet og tilhørighet
  • Mestring

Mange svarte også at anerkjennelse gir arbeidslyst, lyst til å gjøre det lille ekstra, og at man ønsker å yte mer. Folk føler seg rett og slett verdsatt og at man gjør en forskjell.

Tenk at det skal så lite til for å motivere kollegaene dine i hverdagen! Det er bare å sette i gang og trene.

 

Tren anerkjennelsemuskelen

Evnen til å anerkjenne hverandre er en treningssak. Vi mener at anerkjennelsesmuskelen er noe vi må trene opp. Når det å bli anerkjent er viktig for folk og gir så positive ringvirkninger som glede, stolthet og trygghet er vi ikke i tvil om at det lønner seg å ha fokus på.

Forskning viser at organisasjoner med engasjerte medarbeidere leverer langt bedre resultat enn andre.

Les mer om hvordan vi har jobbet med trening i anerkjennelser.

 

Les mer:

The Impact of Employee Engagement on Performance, (Harvard Business review 2013)

How Employee Engagement Drives Growth (Gallup, Workplace, 2013).

 

*) 171 respondenter deltok.