PlusCultures digitale løsning gjør det lett å gjøre hverandre gode!

Vår digitale løsning som hjelper dere å utvikle bedriftskulturen. Det skal være lett å gjøre hverandre gode! Her kan du dele mål med kollegaene dine, spille inn og stemme frem ideer og gi kudos for gode handlinger.

Topp 4 grunner til å bruke PlusCulture løsningen

  1. Forskning viser at en av de viktigste motivasjonsdriverene i organisasjonen er å bli sett og hørt. Samhandling og påvirkning er våre bærebjelker, og i appen kan alle spille inn ideer som støtter organisasjonens strategi og verdier. Du kan også sette deg egne mål og invitere kollegaer med på disse.
  2. Vi gir alle i organisasjonen anledning til å få anerkjennelser – ikke bare de mest utadvendte/synlige.
  3. PlusCulture appen synliggjør din organisasjons egen strategiplattform – inkl. både visjon, verdier og hovedmålsetninger.
  4. Du får tilgang til all statistikk og kan lett se hva som opptar din avdeling eller hele organisasjonen.

 

Ideer, anerkjennelser og mål

PlusCulture appen består av tre hoveddeler:

  • Du kan sette deg mål og invitere kollegaer med på målene.
  • Du kan dele ideer.
  • Du kan gi kollegaene dine anerkjennelse (kudos) for gode handlinger.

Både ideer, kudos og mål knyttes til bedriftens mål og verdier.

Alle kan se statistikken – med utgangspunkt i eget perspektiv – eller hele organisasjonen.

 

 

 

 

Målkort

Målkortene skaper en enkel oversikt for alle i organisasjonen. Det spiller ingen rolle om målene er kort- eller langsiktige, eller om de omfatter få eller mange.

 

Det viktigste er at alle skal til enhver tid vite hva som er viktig, og hva som gjøres for å løfte organisasjonen videre.

Ideer

Idéer setter fart i måloppnåelse. Vi lar alle komme med idéer, gjøre dem bedre, og stemme på hvilke ideer som er viktigst. Bruke hele organisasjonen til å validere de beste forslagene!

 

Anerkjennelser

Anerkjennelser er kulturens valuta og fører til engasjement.

Vi oppfordrer til å anerkjenne gode handlinger vel så mye som resultater. Læringen ligger i å dele hvordan resultater oppnås

På samme måte som idéer, ber vi alle stemme på de beste anerkjennelsene – så vet vi hvilke handlinger organisasjonen setter høyest, og vi kan måle engasjementet

Møtesiden

Møtesiden har statistikk, idéer og anerkjennelser, slik at dere har et godt grunnlag for å løfte diskusjonene og feiringen ut av skjermen og inn i rommet. All informasjon er hentet ut i sanntid og skreddersydd til de som er til stede i møtet.